Брой 6
от 15 май 2019 год.
Абонамент
   

Интернет достъп

На всеки две седмици - нов брой

Мобилна версия

Достъпен навсякъде

Архив

Пълен достъп до всички публикувани материалиМоля, маркирайте желания абонамент.
Издание: 6 месеца 12 месеца 24 месеца
Бюджетни практики 90.00 150.00 250.00
Комбинации с отстъпки: 6 месеца 12 месеца 24 месеца
Бюджетни практики +
Счетоводна практика
135.00 225.00 365.00
Бюджетни практики +
Експертис - ekspertis.bg
210.00 350.00 600.00
Бюджетни практики +
Седмичен законник, интернет
178.00 299.00 516.00
Бюджетни практики +
Български законник, интернет
171.00 276.00 484.00

Цените са в лева без ДДС.

печатно издание + интернет достъп
стандартна цена:
75,00лв.
105,00лв.
255,00лв.

ДАННИ ЗА АБОНАТА
Полетата в зелено са задължителни

ФАКТУРА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Име и фамилия:
Tелефон:
Е-mail:
Професия:
Град:
Пощенски код:
Адрес за доставка:
Фирма за доставка:
Коментари и въпроси:
Защитен код:

 
Фирма:
Град:
Адрес:
МОЛ:
ЕИК:
ДДС №:
Начин на плащане:


 
X
 
 
 
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
НОВО Международни счетоводни стандарти за публичния сектор
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 ОТ 25 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА КРИТЕРИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКИ БОЛНИЦИ
НАРЕДБА ЗА КРИТЕРИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКИ БОЛНИЦИ
Процедура за мобилност в държавната администрация
Наръчник за прилагане на методологията за провеждане на функционален анализ
Актуализирана методология за планиране на човешките ресурси
НОВО Доклад за резултатите от финансовите одити на Сметната палата, осъществени през 2018 г.
НОВО Решение № 195 на Министерския съвет от 11 април 2019 г. за одобряване на Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г.
НОВО НОИ прилага по-благоприятния вариант на методика за изчисление на пенсиите на новите пенсионери
НОВО Еврофинансиране за иновационни клъстери
НОВО Правителството прие промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
ФО-13
към ДДС № 02/ 22.03.2019 г. – Макети – Тримесечни отчети на общините
Баланс 2019 – макет
към ДДС № 02/ 22.03.2019 г. – Макети – Тримесечни отчети на министерства и ведомства
към ДДС № 01/ 18.01.2019 г – Макети – Месечен отчет на министерства и ведомства
Пример за увеличение на ИОМЗ
Пример за изчисляване на ДВПР
НОВО Месечен бюлетин за изпълнението на бюджета – февруари 2019 г.
Месечен бюлетин за изпълнението на бюджета – Март 2019 г.
НОВО Данъчен календар 1 - 15 май 2019 г.
НОВО Данъчно-осигурителен календар за периода от 21 до 27 април 2019 г.
НОВО Данъчно-осигурителен календар за периода от 14 до 20 април 2019 г.
НОВО Данъчно-осигурителен календар за периода от 07 до 13 април 2019 г.