Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ Очаква се от месец май да започне прием на проекти по процедура „Развитие на иновационни клъстери“ с финансиране от оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“. Целта на процедурата е да предостави подкрепа за внедряване на иновативен продукт/процес или услуга от клъстери чрез съв ...