РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Фонд “Условия на труд” Фонд “Условия на труд” на основание чл. 4 от Наредба № 1 от 23.03.2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от Фонд “Условия на труд” обявява, че набира предложения за финансиране на проекти за подобряване на условията на труд I. Изисквания за допустимост на кандидатите: За финансира ...