Агенция за обществени поръчки Агенцията по обществени поръчки предоставя за ползване Централизираната автоматизирана информационна система Електронни обществени поръчки (ЦАИС ЕОП). До 1 ноември 2019 г. единната национална електронна уеб базирана платформа е на разположение на всички възложители, изпълнители на обществени поръчки и други крайни потребители. Те ще имат възможност да направят своята регистрация, да се запознаят детайлно с разработените модули и наличните функционалности на система ...