Динамиката на обществените и политическите процеси създаде тенденция за постоянни промени в законодателството. От своя страна това неминуемо поражда нова практика на правоприлагащите органи, особено в сферата на публичното право. [[table_1]] ...